Pages Navigation Menu

Behandeling

 

 

Genezing is nog niet mogelijk. Wel kan getracht worden de gevolgen van Myotone Dystrofie (MD1 ofwel DM1) zo dragelijk mogelijk te maken om zodoende de levensstandaard en de levensverwachtingen van patiënten te verhogen. Het gaat in de praktijk dus veelal om symptoombestrijding en het voorkomen van complicaties ten gevolgen van MD1 (DM1). Het is belangrijk de condities van de Myotone Dystrofie-patiënt op peil te houden gebruikmakende van hulpmiddelen indien noodzakelijk. Voeding, voldoende vitamines en een gezonde, uitgebalanceerde levenswijze zijn waarschijnlijk heel belangrijk voor patiënten met deze spierziekte, al moet wel opgemerkt worden dat daar in verband met deze spierziekte nog nauwelijks onderzoek naar is gedaan. 

Er zijn verschillende behandelingswijzen en adviezen beschreven om patiënten te helpen en om zodoende de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze adviezen kunnen gaan over het geven van adviezen onder andere m.b.t. het gebruik van anaesthetica (algehele narcose) bij operaties (VSN brochure “Myotone Dystrofie”). Operaties en anaesthetica (algehele narcose) kunnen grote risico’s opleveren bij Myotone Dystrofie patiënten. Berucht zijn de ernstige complicaties die na operaties onder algehele narcose kunnen optreden. De kans op complicaties is het grootst als de patiënt ernstig aangedaan is en bij een leeftijd boven de 45 jaar. Artsen moeten zich bewust zijn van de gevaren die er zijn bij Myotone Dystrofie patiënten. Het verstreken van de benodigde informatie aan artsen is belangrijk.

 

Zie voor nadere informatie de volgende websites;

1: www.spierziekten.nl (www.vsn.nl)

2: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

3: http://www.umcn.nl/Zorg/Ziektebeelden/Pages/MyotoneDystrofie1.aspx